Robosport revolutionerar fotbollsbevakningen i Sverige genom att kombinera robotgenererade artiklar med medborgarjournalistik. Med en unik metod skrivs om samtliga fotbollsmatcher i Sverige, från barn- och ungdomsserier till högsta seniorserier för både damer och herrar.

bild av en fotbollsplan ovanifrån

Innovativ samverkan mellan robot och människa

Robosport använder en avancerad robot för att skapa artiklar om alla fotbollsmatcher i landet. Denna metod kompletteras av engagerade medborgarjournalister, kallade Klubbreportrar, som befinner sig på plats under matcherna. Deras uppgift är att bidra med citat från spelare och genomföra filmade intervjuer för att ge en djupare och mer personlig dimension till matchbevakningen.

Ett komplement till mänsklig journalistik

Robosports metodik är utformad för att inte ersätta mänskliga journalister utan för att täcka det omfattande behovet av matchrapportering som vanliga medier inte alltid hinner med. Det frigör tid för mänskliga reportrar att fokusera på djupare analyser och betraktelser kring matcherna, vilket berikar fotbollsbevakningen.

Allomfattande fotbollsbevakning för alla lag

Robosport strävar efter att inkludera samtliga lag, oavsett ålder och kön, från de lägsta ungdomsserierna till de högsta seniormatcherna. Det breda spektrumet gör det till en plattform där alla fotbollsintresserade kan hitta och följa sina favoritlag på robosport.se.

Jämställt språk och inkluderande ansats

Robosport.se skapar en inkluderande miljö genom att förhålla sig likvärdigt till matcher med barn som till de med erfarna seniorer. Dessutom använder plattformen ett språk utan genusmarkörer för att skapa en mer inkluderande och jämställd atmosfär.

Delaktighet och interaktion från fotbollscommunityn

Robosport uppmanar till aktiv delaktighet från fotbollscommunityn. Genom att uppmuntra läsare att dela artiklar i sociala medier och engagera sig genom att bli Klubbreportrar, skapas en öppen och dynamisk plattform för alla fotbollsälskare.

Anmälningar och korrigeringar för kvalitetssäkring

Robosport värnar om kvalitet och uppmanar sina användare att rapportera eventuella fel eller tveksamheter i artiklarna. Användare kan enkelt anmäla genom ”anmälningsknappen” i artikeln, vilket säkerställer att informationen på plattformen är korrekt och pålitlig.

Tävling och utmärkelser för klubbreportrar

För att ytterligare stimulera engagemang och kreativitet bland Klubbreportrarna, arrangeras tävlingar där bästa artikeln kan röstas fram av läsarna på sociala medier. Detta skapar en spännande dynamik och uppmuntrar till gemenskap inom fotbollscommunityn.

Först till kvarn principen och samarbeten

För att maximera effektiviteten används principen ”först till kvarn” när det gäller inlämning av citat och intervjuer från Klubbreportrarna. Det skapar en tävlingsanda och sporar till snabb och effektiv medverkan. Dock uppmuntras även samarbeten och turordningar för att skapa en rättvis och samarbetsvillig miljö.

Robosport representerar framtiden för fotbollsbevakning genom att förena teknologi med mänskligt engagemang. Plattformen bjuder in fotbollsälskare att vara en del av denna nyskapande gemenskap och dela passionen för fotboll på alla nivåer.